Ehdolla eurovaaleissa

 |  Ei kommentteja

Asetuin ehdolle eurovaaleissa. Tein lopulta klassisesti niin kuin sydän sanoi. Ehdokkuus tuntuu luontevalta, innostavalta ja tärkeältä.

Avaan lyhyesti, mitkä ovat asiat, joiden puolesta olen ehdolla. Kerron myös miksi ajattelen, että natsat ovat juuri sopivat europarlamentaarikon tehtävään.

Euroopan unionilla on sosiaalinen ja globaali vastuu

Eurovaaleissa taistellaan siitä, minkälaista Eurooppaa suomalaiset haluavat rakentaa. Vihreästä näkökulmasta Suomen ja koko Euroopan etu on, että ihmiskunnan olemassaoloa horjuttavan ilmastonmuutoksen torjumiseksi toimitaan tosissaan. Euroopan unionin pitää päätöksissään toteuttaa myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Europarlamentaarikon on nähtävä oman maansa ja maanosansa rajojen yli, koska harjoitetun politiikan seuraukset eivät pysähdy valtioiden tai maanosien rajoille.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää paitsi päästöjen vähentämistä, myös energiatehokkaaseen teknologiaan investoimista ja ympäristöystävällisemmän liikenteen kilpailukyvyn parantamista. Olen kampanjoinut vuosia vireillä olevan Rail Baltica -junaliikennehankkeen toteutumiseksi. Se tulee tarjoamaan nopean junayhteyden Tallinnasta Varsovaan. Se voi olla vasta alkua paremmille ja nopeammille eurooppalaisille ratayhteyksille. Olen valmis tekemään töitä eurooppalaisen rautatieverkoston parantamisen ja junaliikenteen puolesta. Yöjunalla Keski-Eurooppaan!

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että politiikan lähtökohtana ovat kansalaiset ja heidän hyvinvointinsa. Huonolla politiikalla tuotetaan osattomuutta, työttömyyttä, välinpitämättömyyttä ja epäjärjestystä. Talouskriisi on johtanut myös sosiaaliseen kriisiin. Euroalueen työttömyys on ennätyskorkealla ja nuorisotyöttömyys kasvaa. Ellei työllisyydestä ja hyvinvoinnista huolehdita, kasvava pahoinvointi johtaa toivottomuuteen ja pahenevaan taantumaan. EU:n on tehtävä kaikkensa työllisyyden, hyvinvoinnnin ja kansalaisten tasa-arvon eteen.

Globaalin vastuun kantaminen on myös maanosan oma etu. Kehitysyhteistyön, konfliktien ennaltaehkäisyn ja siviilikriisinhallinnan avulla voidaan parhaassa tapauksessa välttää alueellisten kriisien eskaloituminen sodiksi tai humanitaarisiksi kriiseiksi, puhumattakaan sodan aiheuttamista laajemmista seurauksista.

EU voi kehittyä rauhanrakentamisen suurvallaksi, joka toimii köyhyyden ja konfliktien syiden poistamiseksi diplomatian, kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan keinoin. Kriisisinhallinnassa pidän ensisijaisena siviilikriisinhallintaa, josta olen kirjoittanut vuosien varrella paljon. Se on kriisinhallinnan ensisijainen muoto, koska se pyrkii estämään konfliktit ennalta ja vankistamaan hauraita yhteiskuntia.

Nämä ovat asiat, joiden puolesta haluan tehdä töitä ja joiden takia olen ehdolla.

Toimin Euroopan vihreän puolueen hallituksessa kolme vuotta vuosina 2006-2009. Eurooppalainen politiikanteko on minulle tuttua ja rakasta. Yhteistyö sisarpuolueiden kanssa oman maan rajojen ulkopuolella on opettanut paljon ja tuonut myös paljon toivoa silloin, kun kotimaan tilanne on tuntunut raskaalta.

Politiikkaa ei jätetä

Olen lähtenyt politiikkaan kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu monella eri areenalla. Politiittinen ihminen on sitä aina, on hän sitten parlamentissa tai barrikadeilla.

Kiinnostuin politiikasta teini-ikäisenä. Puolueet ei alkuun ollut se väylä, jonka kautta halusin maailmaa muuttaa. Aloitin pienlehdistä, pinsseistä, vetoomuksista ja järjestöjäsenyyksistä. Päädyin rauhanliikkeeseen ja opiskelijapolitiikkaan. Vasta näiden vaiheiden jälkeen minusta tuli vihreän puolueen poliitikko.

Olen hankkinut kokemusta kansalaisjärjestöissä, kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja eduskunnassa. Europarlamentissa on mahdollisuus tehdä vihreää politiikkaa, joka ulottaa vaikutuksensa myös kotimaan lainsäädäntöön. Kyseessä on vain uusi ja vähän erilainen areena.

Politiikassa neuvotellaan ja tarvitaan liittolaisia, muuten homma menee pelkäksi iskulauseiden huuteluksi. Pidän yhteistyöstä ja tavoitteideni perustelemisesta. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa ja kaksissa Suomen hallitusneuvotteluissa olen oppinut paljon. Eniten olen loppujen lopuksi oppinut niiltä, jotka ovat olleet kanssani eri mieltä. Vastapuolen argumentaatio kannattaa opetella.

Uskon, että kaikki aiempi kokemus myös velvoittaa olemaan mukana. Pidän oman maan rajat ylittävästä vuorovaikutuksesta. Kaikki viisaus ei asu minun päässäni, ei vihreissä tai edes Suomessa.

Kansainvälinen kannustus

Opiskelin viime kesän Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa New Yorkissa. Tällä hetkellä olen vierailevana jatko-opiskelijana Oxfordin yliopistossa kansainvälisen politiikan laitoksella. Viimeisen puolen vuoden jatko-opinnot ovat tuoneet paitsi lukuisia uusia ystäviä ympäri maailmaa, myös opettavaisia näkökulmia ja peilauskohtia siihen, miten itse asioita suomalaisena tarkastelen.

Olen saanut tähän ehdokkuuteen kannustusta eri puolilta maailmaa. Vaikuttaminen europarlamentissa tuntuu innostavammalta ajatukselta kuin koskaan aiemmin.

Olen valmis tekemään aktiivista ja kommunikoivaa kampanjaa.

Kutsun kaikki mukaan!

Jos haluat mukaan kampanjatukiryhmään, laita sähköpostia tai liity Facebook-tukiryhmään. Kampanjaa voi tukea kätevästi myös mikrolahjoituksella.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi