Jätkäsaari & freudilainen kerroskorkeus

 |  Ei kommentteja

Valtuusto keskustelee tänään Jätkäsaaren kiistellystä tornihotellihankkeesta. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuksen kerrosluvuksi on merkitty 16 kerrosta. Uudessa ehdotuksessa esitetään kuitenkin hyväksyttäväksi muutettua kaavaa, joka mahdollistaisi peräti 33-kerroksisen kongressihotellin rakentamisen. Olen pohtinut asiaa monelta kantilta ja saanut asiasta todella paljon palautetta.

Olen suhtautunut hankkeeseen maltillisen kriittisesti ja pohtinut myös hankkeen mahdollisia hyviä puolia. On aina hyvä yrittää ensin vaikka väkisin kumota omat ennakkoluulot ja testata, miten vahvaa tekoa ne ovat.

Olen kuitenkin päätynyt siihen, etten äänestä tänään tämän hankkeen puolesta. Koska asia on iso ja tunteita herättävä, kerron lyhyesti myös omat perusteeni.

– Mielestäni torni on suunniteltu liian korkeaksi ja dominoivaksi ympäristöönsä suhteutettuna. Twitterissä viljelin jo huumoriakin ja kysyin, mitä Freud sanoisi hankkeesta. Maltillisempi kerrosluku ja matalampi rakennuskorkeus olisi tehnyt hankkeesta jonkin verran helpomman niellä. Itse pidän 113 metrin tornin vaikutusta kaupunkikuvaan liian suurena. Voimassa oleva kaava on parempi.

– Uskon, että maltillisemmallakin rakennuksella olisi mahdollista luoda positiivisia elinkeinovaikutuksia ja saada niitä kaivattuja työpaikkoja ja maanvuokratuloja.

– Valtuutettuna naulaan tietenkin kantani aina itse, mutta sen muodostamiseen auttaa myös asiantuntevampien henkilöiden näkemysten kuuntelu. Etenkin tämän kaltaisessa isossa hankkeessa on hyvä kuunnella niitä, joilla on ammattitaitoa ja laajempaa perspektiiviä. Kaupunkilaisten näkemyksillä on myös painoarvoa. Tämä hanke on saanut poikkeuksellisen murskaavaa kritiikkiä sekä asiantuntijoilta että kaupunkilaisilta. Olen kyllä monesti tehnyt päätöksiä, joissa olen pitänyt oman pääni, vaikka olen saanut kaupunkilaisilta kriittistä palautetta. Tässä esityksessä oma näkemykseni on kuitenkin voimakkaasti samanlainen kuin kritiikkiä esittäneillä asiantuntijoilla ja kaupunkilaisilla. Siksikin olisi erityisen hullua äänestää tämän hankkeen puolesta.

– Pidän tärkeänä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja, joita tornihotelli ei esitetyssä korkeudessaan mielestäni oikein kunnioita. Tähän on kiinnittänyt huomiota muun muassa Helsingin kaupunginmuseon johtokunta, jonka näkemystä arvostan. Myös monet muut lautakunnat ovat esittäneet hankkeesta erittäin kriittisiä huomioita.

– Olisi myös syytä ajatella, onko tämä Helsingin korkean rakentamisen ohjeen mukainen hanke. Onko tässä asetettu tavallista korkeampia vaatimuksia ja korotettu toteutuksen laadunvarmistusta? En ole vakuuttunut tästä.

Väärinymmärrysten välttämiseksi totean myös, etten vastusta kategorisesti korkeaa rakentamista. Erittäin korkeiden rakennusten on kuitenkin mielestäni sovelluttava ympäristöönsä luontevammin kuin nyt esitetyssä hankkeessa.

Jos hanke toteutuisi, kyseessä olisi korkeutensa puolesta Helsingin näkyvin maamerkki. Jotenkin toivoisin, että kaupungin ykkösmaamerkki olisi jotain muuta kuin maisemassa kömpelösti töröttävä kongressihotelli.


Kommentit

Kommentit

Kommentoi