Rotia pysäköinninvalvontaan

 |  Ei kommentteja

Jalkakäytäville, pyöräteille ja jopa raitiovaunukiskojen päälle pysäköidyt autot ovat Helsingissä valitettavaa arkipäivää monilla kaduilla. Jalkakäytävillä liikkuminen esimerkiksi lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolin avulla on hankalaa, kun autoja on väisteltävä ajoradalle.

Kaupungin pysäköinninvalvonta on Rakennusviraston vastuulla. Jätin pari viikkoa sitten apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi valtuustokysymyksen, jossa toivotaan valvonnan kohdistamista etenkin pyöräteille ja jalkakäytäville pysäköityihin autoihin. Varsinainen kysymys kuului, mihin toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä pysäköinninvalvonnan tehtostamiseksi?

Sain tänään valtuuston kokouksessa kysymykseeni kirjallisen vastauksen Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajalta eli Pekka Saurilta.

Lupasin laittaa vastauksen blogiini luettavaksi heti sen saamisen jälkeen. Vastauksessa kerrotaan, mitä on jo tehty ja mitä tullaan tekemään.

Keinovalikoimaan kuuluvat mm. uudet pysäköinnintarkastajien virat, pysäköinnin maksullisuusajan jatkaminen arkisin, valvojien kämmentietokoneet, virhemaksun enimmäismäärän korottaminen, mahdollinen rengaslukon käyttöönotto ja tehokkaampi puuttuminen piittaamattomaan virheelliseen pysäköintiin.

Kun juttelin tästä erään asiantuntijan kanssa off the record, minun annettiin ymmärtää, että lisäresurssit budjetissa auttaisivat asiaa. Sepä se aina, raha.

Kas tässä vastaus kokonaisuudessaan:

APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN VASTAUS PYSÄKÖINNINVALVONNAN TEHOSTAMISESTA ESITTÄMÄÄNI KYSYMYKSEEN:

Rakennusvirasto on ottanut käyttöön monia eri toimia tehostaakseen pysäköinninvalvontaa. Kaupunginhallitus päätti 17.12.2012 yhdeksän uuden pysäköinnintarkastajan viran perustamisesta. Uudet tarkastajat aloittavat työnsä kolmen kuukauden koulutusjaksolla 22.4.2013, jonka jälkeen he voivat itsenäisesti tehdä päätöksiä pysäköintivirheistä.

Pysäköinnin maksullisuusaikaa on jatkettu arkisin kello 19:sta 21:een. Pysäköinnintarkastajien työaikaa muutetaan maksullisuusaikaa vastaavaksi. Työajan kehittäminen lisää pysäköinninvalvonnan valvontaresursseja iltaisin ja viikonloppuisin. Uudet työajat otetaan käyttöön alkusyksystä.

PASI -tiedonkeruujärjestelmä otetaan käyttöön kokonaisuudessaan loppukevään aikana. Valtaosa tarkastajista käyttää jo nyt järjestelmään liittyviä kämmentietokoneita. Järjestelmästä saatavan tiedon avulla valvonnan kattavuutta voidaan seurata ja ohjata.

Vuoden 2012 alussa tuli voimaan tulleen uuden pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön mukaan samasta teosta voidaan antaa enintään kolme pysäköintivirhemaksua vuorokauden välein. Virhemaksun enimmäismäärää korotettiin ja 80 euron ja 60 euron suuruiset virhemaksut tulivat Helsingissä voimaan 16.4.2012.

Rengaslukon käyttäminen säädettiin mahdolliseksi ajoneuvojen siirtotoimenpiteiden rinnalle. Pysäköinninvalvonta on valmistellut rengaslukon käyttöönottoa ja kiinnittämis- ja irrottamiskorvauksista vahvistettavasta taksasta annetaan esitys yleisten töiden lautakunnalle toukokuussa.

Keinovalikoimaan tuli myös mahdollisuus puuttua tehokkaasti jatkuvaan piittaamattomaan virheelliseen pysäköintiin. Virheellisesti pysäköity ajoneuvo on mahdollista siirtää välittömästi varastoon tai siihen voidaan kiinnittää rengaslukko, jos sama omistaja on tehnyt ajoneuvolla vähintään viisi pysäköintivirhettä ja ne ovat maksamattomia ja lainvoimaisia. Ajoneuvon saa takaisin maksamalla toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja maksamattomat pysäköintivirhemaksut. Viimeisen kuukauden aikana on siirretty varastoon piittaamattomuusperusteella noin 20 ajoneuvoa.

Pysäköinninvalvonta on järjestänyt yhteistyössä poliisin kanssa erilaisia teemaviikkoja, joiden aikana on pyritty kiinnittämään autoilijoiden huomiota pysäköintikäyttäytymiseen tiedottamalla asiasta. Jalkakäytävät ja pyörätiet ovat olleet useamman kerran aiheena. Teemaviikkoja järjestetään jatkossakin.

Tieliikennelain 27 §:n mukaan ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää jalkakäytävälle ja pyörätielle lyhyeksi ajaksi ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista.
Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä. Kuluvan vuoden aikana on tammi-maaliskuussa virheellisestä jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköinnistä annettu 3 133 virhemaksua ja viime vuonna 14 340 virhemaksua.

Pysäköinninvalvonnan kehittämisen painopisteitä ovat työn sujuvuuden ja tuottavuuden parantaminen prosesseja, työvälineitä ja osaamista kehittämällä ja uutta teknologiaa hyödyntämällä sekä mittareiden ja raportoinnin edelleen kehittäminen. Valmisteltaessa talousarvioesitystä vuodelle 2014 pysäköinninvalvonta esittää paikkatietojen avaamista annetuista pysäköintivirhemaksuista ja suoritetusta pysäköinninvalvonnasta.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi