Tanssia, rahaa, johtajaehdokkaita ja matka Espooseen!

 |  Ei kommentteja

RAPORTTI HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRASTOLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 16.4.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kokousti tänään kolme tuntia. Tässä lyhyet poiminnat päättämistämme asioista! Lopussa linkki esityslistaan.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan tutustumismatka Espoon kaupungin Entressen ja Sellon kirjastoihin

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa tutustutaan tällä lautakuntakaudella useisiin Helsingin kaupungin kulttuuritiloihin hieman perusteellisemmin (alueelliset kulttuuritalot ja kirjastot). Olemme jo käyneet kokoustamassa Pasilan pääkirjastossa ja Stoassa. Vakoilemme hieman kuitenkin myös muita kuntia. Seuraavaksi vierailemme Espoossa Entressen ja Sellon kirjastoissa kesäkuun alussa. Keskustakirjastohankkeen vuoksi kaikki ideat läheltä ja kaukaa ovat tervetulleita.

Kesäkuussa julkistetaan keskustakirjastohankkeen arkkitehtuurikilpailun voittaja. Kilpailussa olevat ehdotukset ovat nähtävillä hankkeen sivuilla.

* * *

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi

Kulttuurikeskus:

Kulttuurikeskuksen ja avustusten käyttömenojen raamiksi vuodelle 2014 on vahvistettu 31 349 000 euroa, mikä on 500 000 euroa suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio. Kulttuurikeskus pitää perusteltuna kohdentaa lisämäärärahaa edellisen esityksen mukaisesti kulttuurikeskuksen palvelutuotantoon, jotta kulttuuristrategian tavoitteita pystytään toteuttamaan.

Lautakunta kävi keskustelua raamista ja painotti myös avustusten nostamista.

Kaupunginkirjasto:

Kaupunginkirjaston käyttömenojen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamiksi on vahvistettu 36 458 000 euroa, mikä on samansuuruinen kuin vuoden 2013 talousarvio. Raami on erittäin tiukka kun huomioidaan yleisen hintatason muutokset ja henkilöstömenojen merkittävä osuus kirjaston menoista (61 % vuonna 2012).

Lautakunnassa keskusteltiin tarpeesta palata kirjaston budjettiin syksyn budjetin yhteydessä.

* * *

Kulttuurijohtajan viran täyttäminen

Helsingin kulttuurikeskuksen virka on ollut julkisesti haettavana 24.2.-18.3.2013 välisenä aikana. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 24.2.2013 sekä Metro-lehdessä 25.2.2013. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä e-rekrypalvelussa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta perusti työryhmän valmistelemaan kulttuurijohtajan valintaa. Työryhmään valittiin yksi jäsen jokaisesta lautakunnassa edustetusta puolueesta. Lisäksi hakijoiden haastatteluissa on mahdollista olla mukana asiaa valmistelevia virkamiehiä. Työryhmä kokoontuu tiistaina 7.5.2013 klo 12.00-15.00 ja keskiviikkona 8.5.2013 klo 8.15-10.30 kulttuurikeskuksessa sekä lisäksi tarvittaessa työryhmän erikseen niin päättäessä.

Työryhmä haastattelee tehtävään yhteensä kahdeksan ehdokasta.

* * *

Vapaan Tanssikoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman vahvistaminen ja Itä-Helsingin tanssiopetuksen jatkuminen

Lautakunta hyväksyi Vapaan Tanssikoulun opetussuunnitelman ja oikeutti sen antamaan taiteen perusopetuksesta annetun lain tarkoittamaa taiteen perusopetusta tanssitaiteessa niin yleisen kuin laajan opetussuunnitelman mukaisesti.

Koska Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys on päättänyt lopettaa tanssiopetuksen osana opistonsa toimintaa, päätimme myös toisen päätöksen yhteydessä siirtää kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista 12 000 euroa kehittämishankkeisiin osoitettavaksi Taideosuuskunta Apinatarhalle (Vapaa tanssikoulu). Tuki myönnetään vuonna 2013 sillä ehdolla, että opetussuunnitelman mukainen tanssiopetus toteutuu.

Lisäksi lautakunta päätti siirtää Itä-Helsingin musiikkiopiston tanssiosastolle joulukuussa 2012 myönnetyn 15 900 euron avustuksen (KKLK § 171, 11.12.2012) kolmannen ja neljännen erän (yhteensä 7 950 euroa) maksettavaksi Taideosuuskunta  Apinatarhalle, että myös syksyn tanssiopetus turvataan.

* * *

Muuta

Myönsimme myös kohdeavustuksia ja avustuksia kansainvälisiin hankkeisiin sekä hyväksyimme Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeen esityslistan esityksen mukaisesti.

Seuraava kokous on tiistaina 7.5. Lautakunnan kokoonpano ja yhteystiedot löytyy kulttuuriasiainkeskuksen sivuilta.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi