Asukastaloja ja avustuksia

 |  Ei kommentteja

Raportti helmikuun 2012 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksesta

Aloitin tiistaina Helsingin uuden kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajana. Ensimmäinen kokous venyi pitkäksi, mutta se on ymmärrettävää, koska lautakunnassa on myös uusia jäseniä ja monella oli paljon kysymyksiä. Olen aiemminkin ollut kulttuurilautakunnassa, mutta kertausta huomasin kaipaavani itsekin, sillä avustustyyppien ja muidenkin asioiden kirjo on valtava. Lautakunnan kokoonpano vaikutti todella asiantuntevalta ja sitoutuneelta. Jokainen oli saanut jo osansa palautteestakin, sillä erityisesti esitys Kumpulan kylätilan vuokratuen lakkauttamisesta oli saanut kumpulalaiset liikkeelle.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa taiteen ja kulttuurin helsinkiläisille toimijoille lukuisia erilaisia avustuksia ja apurahoja, joiden saamiselle on määritelty tietyt arviointiperusteet. Hakijoita on paljon ja rahaa rajatusti, kuten monet taide- ja kulttuuripiireissä tietävät. Sen vuoksi avustuskriteereitä tulee jatkuvasti seurata ja olla valmis myös kehittämään, että uusiakin toimijoita mahtuisi avustusten piiriin. Järjestelmillä on tapana betonoitua, ellei niitä ole valmis uudistamaan säännöllisesti.

Tiistain 12.12. kokouksessa käsittelimme muun muassa seuraavia asioita:

– Merkitsimme tiedoksi talousarvion 2013 noudattamisohjeet.

– Hyväksyimme Helsingin kaupunginkirjaston tulosbudjetin. Tulosbudjetissa kuluvaa vuotta koskevat suunnitelmat pitää tarkistaa vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi määritellyt toimenpiteet. Siinä on myös  vaadittavat resurssit ja toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa pitää esittää myös rahoja vastaavat tapahtumat tai ”suoritteet” eli erilaiset tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Esityslistatekstissä on tiivistetty kuluvan vuoden tilanne.

– Hyväksyimme kulttuurikeskuksen vuoden 2013 talouden käyttösuunnitelmaan liittyvät esitykset.

– Vahvistimme Tanssikoulu Blue Flamencon opetussuunnitelman muutoksen siten, että tanssin yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta annetaan kehitysvammaisille sovelletun ohjelman mukaisesti.

– Myönsimme 190 000 kohdeavustuksia esityksen mukaan, mutta sillä muutoksella, että Ristin Tien tuki ry sai saman kuin viime vuonna (10 000 €) eikä esitettyä 5000 euron korotusta.

– Myönsimme 35 500 euroa avustuksia kansainvälisiin hankkeisiin esityksen mukaan.

– Hyväksyimme esityksen 210 000 euron jakamisesta kehityshankkeisiin esityksen mukaisesti.

– Myönsimme KontuKeskus ry:lle ja Mellunmäki-seura ry:lle kullekin 20 000 euroa lähikulttuuritoimintaa varten osoitetuista määrärahoista vuoden 2013 kulttuurityöhön.

– Emme hyväksyneet Lauttasaari-Seura ry:n oikaisuvaatimusta avustuksen palauttamisesta. Kehotimme yhdistystä hakemaan avustuksia taide- ja kulttuuritoimintaansa niiltä osin kuin avustusten hakuehdot niihin sopivat. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niillä tuetaan kulttuuritoimintaa. Lauttasaari-Seura ry:n toiminnan tarkoitus ja tulonmuodostus koostuu pitkälti julkaisutoiminnasta (Lauttasaari-lehti). Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämien avustusten tarkoitus on taide- ja kulttuuritoiminnan tukeminen, alan toimijoiden työskentelyn mahdollistaminen sekä taata kaupunkilaisille mahdollisimman laaja, monipuolinen ja korkeatasoinen kulttuuritarjonta.

– Emme hyväksyneet myöskään Kumpula-Toukola kylätilayhdistyksen oikaisuvaatimusta, mutta päätimme säilyttää tämän vuoden osalta kuitenkin vuokratuen ennallaan, koska tilassa järjestetään nimenomaan paljon kulttuuritoimintaa ja -tapahtumia. Kylätilayhdistys voi tämän päätöksen perusteella hakea vuokratukea tälle vuodelle uudella hakemuksella. Liitimme päätökseen myös suunnitteluohjeet, että asukastalotoiminnan avustuspolitiikka selvitetään kokonaisuudessaan koko kaupungin osalta poikkihallinnollisesti siten, että avustuskäytännöt ovat yhtenäiset ja tasa-arvoiset. Omasta mielestäni tätä varten olisi syytä laatia asukastalostrategia, jonka yhteydessä määritellään, miltä luukulta avustetaan mitäkin (vuokrat, kulttuuritoiminta, iltapäiväkerhot jne.) Toivottavasti kokonaisuus nytkähtää tästä eteenpäin, muuten olemme vuoden kuluttua saman ongelman edessä. Lautakunnassa oli toiveita edistää tätä myös kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksen suuntaan.

Tässä siis raportti ensimmäisestä kokouksesta. Seuraava on maaliskuun 12. päivänä ja loput kokousajat on listattu nettiin. Kannattaa seurata esityslistoja, jotka tulevat kokousta edeltävänä torstaina nettiin avoimesti nähtäväksi (pois lukien salaiset liitteet). Myös päätöstiedotteet äänestystuloksineen tulee kokousten jälkeen nähtäväksi.

 

Kommentit

Kommentit

Kommentoi