10 syytä äänestää Vihreitä vuonna 2011

 |  Ei kommentteja

(Julkaistu myös Johanna Sumuvuoren ja Jukka Relanderin vuoden 2011 eduskuntavaalilehdessä)

Miksi nyt kannattaa äänestää vihreitä?

1) Poliittinen kartta on myllerryksessä ja protestimieliala yllä. Vihreät ei puolueena mielistele näkemyksiä, joiden mukaan Suomen pitäisi olla sulkeutuneempi ja nurkkakuntaisempi. Vihreät tekee politiikkaa omista arvolähtökohdistaan, ei gallupien perusteella. Vihreiden vaaliteemat ovat ympäristön suojeleminen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talous ja suvaitsevainen, avoimempi Suomi.

2) Yhteiskunta pysyy paremmin koossa, kun eriarvoisuus ja hyvinvointierot eivät pääse rehottamaan. Yhteiskuntaa on kehitettävä heikoimpien ehdoilla. Suomeen tehtiin viime vaalikaudella energia- ja ilmastopoliittinen selonteko. Vihreät ovat vaatineet eduskunnassa, että seuraavalla vaalikaudella on tehtävä köyhyyden vähentämiseen tähtäävä tulevaisuusohjelma. Vihreät kannattaa perustuloa, joka selkiyttää sosiaaliturvaa, kannustaa työntekoon ja tuo joustavuutta elämänmuutosten varalle.

3) Ympäristön- ja ilmastonsuojelussa tarvitaan valmiutta todellisiin tekoihin. Suomeen on säädettävä sitova ilmastolaki. Päästövähennyksiin on saatava vauhtia ja verotuksen painopistettä on edelleen siirrettävä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristön saastuttamisen verottamiseen. Vihreä jengi on valmis tositoimiin niin budjettiväännöissä kuin lainsäädännössäkin.

4) Energiapolitiikassa on panostettava säästöihin ja uusiutuviin. Tuulivoimasta saadaan täysi hyöty irti, kun siirrytään yhteisiin eurooppalaisiin älykkäisiin sähköverkkoihin. Jossain tuulee aina. Eduskuntamme historia ei tunne yhtään äänestystä, jossa vihreä edustaja olisi äänestänyt ydinvoiman puolesta. Ydinvoima on auringonlaskun energiamuoto, jolla on riskinsä, kuten viimeaikaiset tapahtumat osoittavat. Vihreiden mielestä ne riskit ovat liian suuria. Uraanin louhinta pilaa ympäristöä, pienikin virhe reaktorissa voi maksaa tuhansia ihmishenkiä ja jätteen neutraloituminen kestää lähes yhtä kauan ihmislaji on ollut olemassa. Vihreät sanoo ydinvoimalle selkeästi EI.

5) Itämeri on maailman saastunein meri, jonka alueella öljynkuljetukset vain lisääntyvät. Parin aluksen yhteentörmäys voisi jo aiheuttaa niin suuren öljyonnettomuuden, ettei Itämeren maiden tämänhetkinen öljyntorjuntakapasiteetti välttämättä riittäisi. Vihreät haluaa Suomeen riittävän ja ajanmukaisen öljyntorjuntakaluston. Myös maatalouden ympäristötukijärjestelmä on uudistettava Itämeren suojelemiseksi.

6) Tasa-arvoa ei ole Suomessa saavutettu. Palkkaerot rehottavat edelleen ja erityisesti naisia pompotetaan pätkätyökierteessä. Samapalkkaisuusohjelma on uudistettava ja sitä on toteutettava kunnianhimoisemmin. Vihreät kannattaa vanhempainvapaiden tasaisempaa jakamista paitsi tasa-arvon takia, myös lapsen edun takia. Myös vanhempainvapaiden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken. Naisten työuralla etenemisen esteitä on määrätietoisesti purettava.

7) Tasa-arvon toteutuessa kaikki voittavat. Isyysvapaiden pitäminen on miesten oikeus, ei velvollisuus. Lasten kasvua on saatava seurata lattiatasolta. Vanhemmuudessa laatu ei riitä, tarvitaan myös määrää. Miehet kärsivät enemmän stressi- ja uupumusperäisistä sairauksista kuin naiset, tekevät enemmän itsemurhia, kuolevat useammin työtapaturmiin ja elävät keskimäärin lyhyemmän elämän kuin naiset. Vihreä tasa-arvopolitiikka lähtee siitä, että myös miesten asiat on saatava kuntoon.

8) Avoimuus kannattaa. Myös kansantaloudellisesti. Siihen on syynsä, että uusi talous kukoistaa New Yorkissa ja Piilaaksossa, mutta ei Texasin maaseudulla. Miksi meidän pitäisi siis ottaa oppia jälkimmäisestä? Yritysrahoitus pitää uudistaa tukemaan luovaa taloutta. Kaikki innovaatiot eivät ole sellaisia, jotka kolahtavat vain tippuessaan lattialle. Vihreät haluaa tukea luovien alojen kasvua.

9) Hyvä yhteiskunta on rikas myös henkisesti. Sivistyseroja on kavennettava. Perustuslaki takaa suomalaisille oikeuden sivistykseen ja kulttuuriin. Oikeus on taattava tallennusmuodosta riippumatta, myös netissä. Kirjastot ovat laajimmalle levinnein, demokraattisin ja rakastetuin kulttuuri-instituutio. Vihreiden mielestä toimintaedellytykset pitää taata, koska kirjastot voivat puolestaan taata, että ihmisten sivistykselliset oikeudet toteutuvat. Helsingin keskustakirjasto on Vihreiden mielestä kansallinen hanke ja siihen on saatava riittävä valtion rahoitus.

10) Maailman menossa ei pärjää mukana, jos opetus ontuu ja tutkimuksesta puuttuu resursseja.
Yliopistoja ei saa ajatella tuotekehityksen tukipalveluiden tuottajina. Aidosti uutta syntyy vain, jos saa etsiä vapaasti, ja huipulle on vain yksi tie: riittävästi rahoitettu perustutkimus. Sitä tehdään ilman kellokortteja, intohimosta ja rakkaudesta tietoon. Opiskelijoiden täytyy saada keskittyä täysipainoisesti opiskeluun. Vihreät kannattaa opintotuen sitomista indeksiin. Myös opintojen ja perhe-elämän yhteensovittamista on parannettava tekemällä opintotukeen huoltajakorotus.

Lisää hyviä syitä äänestää Vihreitä löytyy osoitteesta: www.vihreat.fi

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 6.4. ja päättyy tiistaina 12.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 17.4.2011

Kommentit

Kommentit

Kommentoi