Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa: Suomen rypäleaselinjaus on kestämätön

 |  Ei kommentteja

 ”Rypälepommien käyttö on sotarikos”, totesivat tutkijat Antero ja Erkki Holmila Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 2.12.). Suomen suunnitelmat hankkia rypäleaseita ja päätös jäädä niiden kieltoa ajavan Oslon sopimusprosessin ulkopuolelle on herättänyt voimakkaita tunteita. Siksi oli ilahduttavaa lukea selkeä ja kiihkoton asiantuntijoiden näkemys Suomen rypäleaseratkaisujen kestämättömyydestä.

Valtioneuvoston asettama turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä totesi kesäkuussa, että kansainväliset aserajoitusprosessit pitäisi ennakoida puolustushankinnoissa paremmin. Muuten Suomi joutuu toistuvasti asettamaan vastakkain sopimusten tavoitteet ja omat puolustustarpeensa.

Rypäleasesopimus tulee joka tapauksessa rajoittamaan voimakkaasti rypäleammusten tarjontaa ja Suomen mahdollisuuksia käyttää niitä, oli Suomi mukana sopimuksessa tai ei.

Seurantaryhmä korosti, että on Suomen edun mukaista osallistua kansainvälisiin asevalvonta- ja aseriisuntaneuvotteluihin myös silloin, kun ne koskevat Suomessa käytössä olevia asejärjestelmiä.

Rypäleaseet aiheuttavat tuhoa siviileille vielä pitkään konfliktin jälkeen. Maastoon kylvettyinä ne hidastavat sota-alueiden jälleenrakennusta. Suomen käyttäminä rypäleaseisiin liittyisivät samat ongelmat kuin muillakin mailla.

Suomen linjausta on perusteltu vaihtoehtojen puutteella ja kustannustehokkuudella. On kuitenkin käsittämätöntä, että kaikista asetyypeistä on päädytty osumatarkkuudeltaan epämääräisimpään ja siviileille tuhoisimpaan vaihtoehtoon.

Ajatus rypäleaseiden kustannustehokkuudesta on niin ikään nurinkurinen. Rypäleaseiden ja niihin liittyvän teknologian saatavuus tulee vaikeutumaan, kun suuri osa valtioista allekirjoittaa kieltosopimuksen.

Kustannustehokkuuteen ei liene laskettu myöskään poliittista hintaa siitä, että Suomi jättäytyy taka-alalle sopimusprosessissa. EU:n puheenjohtajamaa Ranska on kehottanut kaikkia EU-maita allekirjoittamaan Oslon sopimuksen. Suomen tulisi olla allekirjoittajamaiden joukossa tänään.

Viivyttelemällä Suomi nakertaa poliittista vaikutusvaltaansa ja sitoo puolustustaan asetyyppiin, jonka jo yli sata maata on kieltämässä humanitaarisesti kestämättömänä.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi