Talousarvioaloite Helsingin talousarvioon: Kaupungin museoiden pääsymaksuista luopuminen

 |  Ei kommentteja

Viime vuosina on useissa eri maissa luovuttu eräiden museoiden pääsymaksuista. Käytännön kokemukset osoittavat, että pääsymaksuista luopuminen on moninkertaistanut museoiden kävijämäärät.

Helsingin kaupunginmuseo toimii jo nyt osittain ilman pääsymaksuja: museot ovat torstaisin ilmaisia ja alle 18-vuotiaat pääsevät museoihin ilmaiseksi aina. Pääsymaksutulot ovat melko pieni osa kaupunginmuseon toimintatuotoista: niiden prosentuaalinen osuus kokonaistuloista on vaihdellut 20 % molemmin puolin, mutta esimerkiksi vuonna 2005 pääsylipputulojen osuus oli vain 6,4 % eli 28 300€.

Museot ovat avoimia, julkisia tiloja ja kaikkien oppimisympäristöjä. Hyvinvointipalveluna pääsymaksuttomalla museolla olisi erinomaiset edellytykset tavoittaa kaikenikäiset ja kaikkien yhteiskuntaryhmien helsinkiläiset.

Mikäli museoiden pääsymaksuista luovutaan, on tärkeätä kompensoida menetettyjen pääsylipputulojen lisäksi myös lisääntyvästä kävijämäärästä aiheutuvat kulut; mm. kasvavat siivous- ja vartiointikustannukset. Maksuista luovuttaessa on huolehdittava, että kaupunginmuseon sisältöjen tuottamiseen tarkoitetut resurssit eivät heikkene.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunginmuseoiden pääsymaksuista luopumiseen osoitetaan riittävä määräraha kaupungin vuoden 2008 talousarviossa.

Vt. Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi