Talousarvioaloite Helsingin talousarvioon: Maahanmuuttajien yhteispalvelupisteen perustaminen

 |  Ei kommentteja

Itäkeskuksessa toimii vuonna 2000 ESR-rahoituksella aloitettu ja 2004 kaupungin omaksi toiminnaksi vakinaistettu sosiaaliviraston alainen maahanmuuttajien neuvontapiste, joka tarjoaa neuvontapalveluita noin kymmenellä eri kielellä. Helsinkiläiset maahanmuuttajat saavat neuvontapisteestä apua muun muassa sosiaaliturvaan, asumiseen, oleskelulupiin, työelämään, perheongelmiin, koulutukseen ja viranomaisasiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2007 voimaan astunut uusi yhteispalvelulaki antaa mahdollisuuden toteuttaa uudella tavalla eri instituutioiden tarjoamien palveluiden integraatiota. Sosiaalivirasto ja valtio ovat käyneet keskusteluja maahanmuuttajien yhteispalvelupisteen perustamisesta, jolla parannettaisiin julkisen hallinnon asiakaspalvelun saatavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Tarkoituksena on saattaa saman katon alle muun muassa Kelan, maistraatin, maahanmuuttajaneuvonnan, työhallinnon ja ulkomaalaispoliisin palvelut. Yhteispalvelupisteen sijainniksi on ajateltu Helsingin keskustaa.

Ulkomaalaisväestön määrä kasvaa Helsingissä voimakkaasti. Helsingin tuoreimman väestöennusteen mukaan vuonna 2025 helsinkiläisiä on 130 000 enemmän kuin nyt. Näistä ihmisistä 100 000 on maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien neuvonnan resurssien on kasvettava yhdessä maahanmuuttajien kasvavan määrän kanssa.

Ajatus valtion ja Helsingin yhteisestä, yhdessä rahoittamasta yhteispalvelupisteestä on erittäin kannatettava. Yhteispalvelupisteen sijoittaminen keskustaan on myös hyvä ajatus, mutta neuvontapalveluiden saatavuus myös idässä olisi taattava, asuuhan 26,5 % Helsingin maahanmuuttajista Itä-Helsingissä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousarviossa varataan Helsingin osalta riittävä määräraha maahanmuuttajien yhteispalvelupisteen perustamiseen sekä toiminnan ylläpitämiseen sekä Itäkeskuksessa että Helsingin kantakaupungissa.

Vt. Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi