Valtuustoaloite: Kalasataman keskuksen ympäristötaide

 |  Ei kommentteja

Valtuustoaloite

Kalasataman keskuksen hankekuvauksessa kerrotaan alueen rakentamisaikaisen ja pysyvän ympäristötaiteen suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista. Kalasataman keskuksen toteuttajan edellytetään toimivan yhteistyössä taidekonsultin kanssa taiteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Etenkin rakentamisajan taiteeksi sopisi hyvin graffitiseinät. Suvilahden graffitiaita on ollut niin suosittu, että sinne on syntynyt päivittäisiä jonoja.

Kalasataman keskuksen toteuttaja voisi tehdä yhteistyötä myös nuorisoasiankeskuksen kanssa, jolloin voitaisiin ajatella alueelle joko väliaikaisia eli rakentamisaikaisia graffitiseiniä tai jopa pysyviä teoksia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että *selvitetään mahdollisuudet sijoittaa tulevan Kalasataman keskuksen rakennusalueelle väliaikaisia tai pysyviä graffitiaitoja*.

vt. Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi