Kirjallinen kysymys: Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutus

 |  Ei kommentteja

Maahanmuuttajataustaisten opettajien määrä on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Ulkomailta tulleet opettajat ovat suomalaiselle koulutusjärjestelmälle rikkaus: he tuovat moniarvoisuutta suomalaisiin kouluihin ja lisäävät monikulttuurisuuden ymmärtämistä.

Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja opiskelijoita on suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa noin 35 000. Maahanmuuttajataustaisten opettajien enemmistö tekee töitä suomalaissyntyisten oppilaiden kanssa.

Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus pätevien opettajien antamaan, laadukkaaseen koulutukseen. Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista ei pidä tinkiä maahanmuuttajataustaisten opettajienkaan kohdalla. Silti esimerkiksi opettajankelpoisuuksissa vaadittava yleinen suomen tai ruotsin kielitutkinto on jäänyt suorittamatta huomattavalta osalta ulkomailta tulleista opettajista.

Kelpoisuuden tuovan lisäkoulutuksen hankkiminen aiemman tutkinnon rinnalle on usein työläs ja monimutkainen prosessi. Pätevöitymiskäytännöt ovat tällä hetkellä kuitenkin satunnaisia ja epävarmojen hankerahoitusten varassa. Tämä ei ole sen enempää oppilaiden kuin opettajienkaan etu. Pätevöitymällä maahanmuuttajataustaiset opettajat säästyvät halpatyöstä epäpätevänä opettajana ja oppilaat sekä opiskelijat saavat parasta mahdollista opetusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä yhtenäisen, toimivan pätevöitymiskoulutuksen järjestämiseksi ulkomailta tulleille opettajille opetuksen laadun varmistamiseksi?

Helsingissä 21. päivänä syyskuuta 2006
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi