Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriisinhallinnan nopean toiminnan siviilivalmiusryhmille

 |  Ei kommentteja

Suomi on ollut aktiivinen Euroopan unionin kriisinhallintaulottuvuuden – niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnankin – kehittämisessä. Konfliktien hoitaminen edellyttää nykyään entistä nopeampaa toimintakykyä ja -tapaa myös siviilikriisinhallinnassa ja kriisinhallinnan onnistuminen kokonaisuudessaan tarvitsee toimivaa siviili–sotilas-yhteistyötä.

Suomi on mukana Euroopan unionin kriisinhallinnan nopean toiminnan siviilivalmiusryhmien (CRT – Civilian Response Team) toimintavalmiuksien kehittämisessä. Nopean toiminnan siviilivalmius kattaa kaikki siviilikriisinhallinnan toimialueet. Siviilivalmiusryhmien toiminta-ajatuksena on esimerkiksi tukea kriisitilanteen varhaisvaiheen arvioinnissa ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluvien siviilioperaatioiden perustamisessa sekä tarvittaessa avustaa tilapäisesti EU:n erityisedustajaa tai käynnissä olevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota.

Siviilikriisinhallinta on talousarviossa edelleen aliresursoitua, vaikka määrärahoja on hieman lisätty. Lisäys on riittämätön Suomen osuuden täyttämiseen CRT-toimintaan osallistumisesta, sillä valtaosa rahoituksesta kuluu Kuopioon perustettavan kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) kuluihin. Toimintakyvyn takaamiseksi talousarviossa on huomioitava erikseen nopean toiminnan siviilivalmiusryhmien riittävä resursointi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille 26.01.21.5 lisäyksenä 1 000 000 euroa kriisinhallinnan nopean toiminnan siviilivalmiusryhmille.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2006
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi