Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kulttuurilehtien tukemiseen

 |  Ei kommentteja

Opetusministeriö avustaa kulttuurilehtiä, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskon-nollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2006 tukea sai 120 lehteä ja viisi verkkojulkaisua. Tuki kattaa erittäin laajan kirjon lehtiä, joiden teemat ja erityisalueet vaihtelevat taiteesta tieteeseen, uskonnollisesta keskustelusta yhteiskuntapolitiikkaan ja harrastuslehtiin asti. Tuen hedelmistä pääsevät nauttimaan suomalaiset maailmankuvien- ja katsomusten sekä mielipiteiden laidasta laitaan. Kulttuurilehtitukea nostettiin 43 000 eurolla vuonna 2005, jota ennen sitä ei ollut korotettu yli kymmeneen vuoteen.

Yhdessä nämä tukea saavat julkaisut kattavat merkittävän osan Suomen valtamedian ulkopuolisesta lehdistöstä ja yleisöstä. Kulttuurilehdet toimivat jo nyt erittäin niukoilla taloudellisilla resursseilla. Sanomattakin on selvää, että tuen pienentäminen olisi erittäin huolestuttava kehityssuunta paitsi yksittäisten lehtien, myös suomalaisen median moniäänisyyden kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 121 000 euroa kulttuurilehtien tukemiseen.

Helsingissä 21. päivänä syyskuuta 2006
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi