Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen

 |  Ei kommentteja

Suomalainen rauhanliike täyttää vuonna 2007 sata vuotta. Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olemme nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa. Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja taustapapereilla.

Järjestöt toimivat kansainvälisesti tukemalla YK:ta, edistämällä aseistariisuntaa ja toimimalla joukkotuhoaseita ja pienaseiden leviämistä vastaan. Rauhanjärjestöt tekevät myös arvokasta työtä ihmisoikeuksien ja taloudellisen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Järjestöjen julkaisutoiminta ja kansainväliset yhteydet ovat laajoja.

Rauhanjärjestöt ovat saaneet pääasiallisen toimintatukensa opetusministeriön avustuksena. 1990-luvun laman aikana eri järjestöjen tukia leikattiin pääsääntöisesti noin 10 prosentilla, mutta poikkeuksellisesti rauhanjärjestöjen valtionapuja vähennettiin vuoden 1992 budjetissa kerralla peräti 70 prosentilla. Valtion budjettiin on sen jälkeen tehty pieniä korjauksia, mutta rauhanjärjestöjen tuki on silti jäänyt pitkälti alle 90-luvun lamaa edeltäneen tason.

Leikkaukset jo valmiiksi pieneen rauhantyön tukemiseen aiheuttaisivat vakavia ongelmia suomalai-sen rauhantyön toimintaedellytyksille ja sitä kautta väkivallattoman toimintakulttuurin edistämiselle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 135 000 euroa rauhantyön edistämiseen.

Helsingissä 21. päivänä syyskuuta 2006
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi