Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen korottamiseen

 |  Ei kommentteja

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslain nojalla ns. syyperusteista toimeentuloa saavien ei tulisi joutua viimesijaisen toimeentuloturvan eli toimeentulotuen piiriin. Silti lähes puolella toimeentulotuen saajista on pääasiallisena tulolähteenä työmarkkinatuki. Työmarkkinatuen taso on jäänyt yleisestä kustannuskehityksestä jälkeen tavalla, johon on saatava korjaus.

VATT:n laskelmien mukaan työmarkkinatuen nostaminen 3,82 eurolla/pv nostaisi järjestelmän kustannuksia 100 miljoonalla eurolla. Kustannukset muodostuisivat yhteen kytkettyjen työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan tasojen nousemisesta, sekä niihin kytketyn ansiosidonnaisen työttömyysturvan menojen lisäyksistä. Näiden kustannuksia kompensoisivat toimeentulotukimenojen ja asumistukimenojen pieneneminen sekä kunnallisverotulojen kasvu.

Työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha ovat tasoltaan samansuuruisia. Vuoden 2007 tasoksi on arvioitu tulevan indeksikorotuksen jälkeen 23,89 euroa päivältä. Esitämme 3,82 euron korotusta, jonka jälkeen työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha nousevat 27,71 euroon/päivä. Korotus nostaa vastaavalla summalla myös ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, koska sen taso on kytketty työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille 34.06.52 lisäyksenä 100 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2006

Kommentit

Kommentit

Kommentoi