Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen

 |  Ei kommentteja

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Siviilipalvelusmiehet ovat siviilipalveluksen aikana oikeutettuja ilmaiseen majoitukseen, jonka kustantaminen on siviilipalveluslaissa säädetty palveluspaikan tehtäväksi. Käytännössä tämä laissa turvattu oikeus ei kuitenkaan toteudu. Työministeriön vuonna 2000 tekemän selvityksen mukaan vain kolmannes siviilipalveluspaikoista selviytyy asumiskustannusten korvaamisesta moitteitta. ääritapauksissa palveluspaikat ovat vaatineet siviilipalvelusmiehiltä kirjallista sopimusta, joissa miehet luopuvat lakisääteisestä oikeudestaan ilmaiseen majoitukseen palvelusaikana. Lainvastaiseen käytäntöön syyllistyvät mm. useat suuret kaupungit ja yliopistot.

Siviilipalvelusmiehet, joiden asumiskustannuksia ei palveluspaikka korvaa, eivät yleensä saa tukea asumiskustannuksiin muualtakaan. Ongelma on niin laaja, ettei se ole ratkaistavissa yksin viranomaisvalvontaa lisäämällä. Valvonnan kiristyminen myös luultavasti johtaisi siviilipalveluspaikkojen, joista jo nyt on ajoittain pulaa, määrän vähenemiseen. Tällöin osa siviilipalvelusmiehistä jäisi vaille palveluspaikkaa. Tälläkin hetkellä esimerkiksi monet kuntien organisaatiot tarvitsisivat ja ottaisivat mielellään vastaan siviilipalvelustyövoimaa, mutta kyseisillä tahoilla ei ole varoja asumiskustannusten korvaamiseen. Ainoa järkevä ratkaisu, joka turvaisi siviilipalvelusmiesten oikeuksien tasavertaisen toteutumisen, olisi siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten siirtäminen valtion vastuulle. Asumiskustannusten osittainen siirto valtiolle sisältyi työministeriön keväällä 2000 laatimaan siviilipalveluslain muutosesitykseen. Parannus kuitenkin karsiutui tuolloin esityksestä ennen hallituksen käsittelyä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille (34.99.23) lisäyksenä 4 000 000 euroa siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2006
Johanna Sumuvuori /vihr
Tuija Brax /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Erkki Pulliainen /vihr
Oras Tynkkynen /vihr
Tarja Cronberg /vihr
Rosa Meriläinen /vihr
Heidi Hautala /vihr
Osmo Soininvaara /vihr
Kirsi Ojansuu /vihr
Janina Andersson /vihr
Merikukka Forsius /vihr
Anni Sinnemäki /vihr
Ulla Anttila /vihr

Kommentit

Kommentit

Kommentoi