Täysistuntopuheenvuoro: Vammaispoliittinen selonteko

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen vammaispoliittisessa selonteossa on sinänsä paljon hyvää tahtoa ja yritystä, mutta sen ongelma on se, että siinä on hyvin vähän uusia esityksiä vammaisten elämää parantavista konkreettisista toimenpiteistä. Voisi myös sanoa, että tämän selonteon perusteella hallituksen vammaispolitiikka on enemmän toteavaa kuin visionääristä.

Vammaisten asema on erinomainen esimerkki siitä, että kaikkea ei voi mitata rahassa. Elämänlaadun parantaminen ei ole yhtään huonompi tavoite toimenpiteiden toteuttamiselle kuin halpa hinta.

Selonteossa ei paljon puututa myöskään siihen, miten vammaiset ihmiset voivat saada tietoa oikeuksistaan ja asemastaan, vaikka oikeus osallisuuteen on yksi suomalaisen vammaispolitiikan kolmesta keskeisestä periaatteesta. Vammaisten oikeuksien pitäisi olla tulkinnaltaan yksiselitteisiä ja läpinäkyviä.

Selonteossa on myös ehkä liian paljon keskitytty vain työelämään. On sinänsä erinomaista ja tärkeää, että vammaiset halutaan mukaan työelämään, mutta on muistettava, etteivät kaikki heistä ikinä voi tehdä työtä. Palveluja pitää saada myös vapaa-aikana. Työelämänkin kannalta vapaa-aikaan panostaminen olisi järkevää. Töiden hakeminen ei sitä paitsi onnistu, jos esimerkiksi avustajan saa vasta sitten, kun on jo saanut töitä.

Myös kehitysvammaiset jätettiin selonteossa aika vähälle huomiolle. Erityisen suuri ongelma on se, että he asuvat laitoksissa, joissa kohtelu ei ole aina maailman parasta. Samoin vähälle ovat jääneet puhevammaiset.

Joukkoliikenne puuttui selonteosta täysin. Näyttää siltä, että taas oletetaan, että jokaisella vammaisella ihmisellä on oma auto tai etteivät he lähde pitkälle kotiovelta. Niin ei pitäisi olla, vaan myös vammaisen ihmisen pitää voida matkustaa. Kansainvälinen yhteistyö esimerkiksi eurooppalaisen junaliikenteen kehittämiseksi olisi enemmän kuin tarpeen.

Kaiken kaikkiaan selonteko ei tuonut järisyttävän suuria parannuksia vammaisten elämään, niin että oikeus yhdenvertaisuuteen ottaisi kunnollista harppausta eteenpäin. Palveluiden ja tukitoimien parantaminen vaatii kunnianhimoisempia konkreettisia esityksiä ja myös riittävästi rahaa niiden toteuttamiseen, kuten moni edustaja on tänään täällä ottanut myös esiin.

Arvoisa puhemies! Selonteossa mainitaan yhtenä tulevaisuuden kehittämistoimenpiteenä Suomen vammaispoliittisen ohjelman laatiminen, joka olisi kaikkien hallinnonalojen vastuulla. Uutta ohjelmaa todella tarvitaan, sillä edellinen on kymmenen vuotta vanha. Toivottavasti uusi ohjelma tehdään kunnianhimoisella otteella ja siihen sisällytetään myös vammaisten elämää parantavia konkreettisia toimenpiteitä. Yksi sellainen olisi esimerkiksi nimenomaan henkilökohtaisen avustajajärjestelmän parantaminen niin, että vaikeavammaiselle henkilölle korvattaisiin hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan ne kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta. Henkilökohtainen avustaja on erittäin tärkeä sen takaamiseksi, että vaikeavammaisten perustuslainmukaiset oikeudet välttämättömään huolenpitoon ja ihmisarvoiseen elämään todella toteutuvat.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi