Täysistuntopuheenvuoro: Kehysselonteon 2008-2011 lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen kehysselonteko on paperi, jossa hallitusohjelma puristetaan valtiontalouden menokehykseen. Välillä se tuottaa pettymyksiä, välillä taas ihan mukaviakin, iloisia tuntemuksia. Erityisen iloinen henkilökohtaisesti olen opiskelijoiden puolesta. Huolimatta opintorahan 15 prosentin korotuksen valitettavasta lykkääntymisestä syyslukukauden 2008 alkuun tämä kehyspäätös kohtelee opiskelijoita hyvin. Opintorahan korotuksen lisäksi opiskelijan tulorajoja nostetaan yhdeksän vuoden paikallaanolon jälkeen 30 prosentilla ensi vuoden alusta. Lisäksi yliopistojen perusrahoitusta nostetaan 80 miljoonalla eurolla. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen, oppisopimuskoulutuksen ja työpajatoiminnan lisääminen vahvistavat hyvinvointia ja osaamista.

Arvoisa puhemies! Kehitysavun hidas kasvu tulee näillä näkymin olemaan yksi tämän hallituksen piinallisimpia kysymyksiä siitäkin huolimatta, että kehitysyhteistyömäärärahojen euromääräinen kasvu on tällä hallituskaudella 50 prosenttia suurempi kuin mihin edellinen hallitus pystyi. Harvassa maassa on näin vahvan talouskasvun aikana nähty niin paljon lyhytnäköistä itsekkyyttä maailman kaikkein heikompiosaisia kohtaan kuin Suomessa laman jälkeen. Maailman ihmiset ovat YK:ssa sopineet kehitysavun nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämän tavoitteen takana on suomalaisten vahva tuki. Tämä tavoite on muissa Pohjoismaissa jo aikoja sitten saavutettu. Asia on Suomelle kiusallinen. Ihmettelen, miten Suomi kuvittelee olevansa uskottava tavoittelemaan YK:n turvaneuvoston vaihtuvan jäsenen paikkaa, kun se ei edes kykene saavuttamaan omia aiempia pitkäaikaisia YK:lle lupaamiaan tavoitteita ja sitoumuksia.

Toinen asia, josta olen edelleen huolissani, ovat viimeaikaiset puheet päivähoidon nollamaksuluokasta luopumisesta. Toistan edelleen: vihreät eivät ole tätä hyväksyneet, toisin kuin ed. Ben Zyskowicz debatissa totesi. En ollut sitä itse kuulemassa. Päinvastoin kokoomus on itse tullut päivä toisensa jälkeen ulos esityksillä uusista ja uusista ihmisryhmistä, joita päivähoidon maksullisuus ei tosiasiallisesti tulisi koskemaan. Silloin se, puhutaanko päivähoidon nollamaksuluokasta vaiko joistain ihmisryhmistä, jotka jäävät maksujen ulkopuolelle, on pelkkää semantiikkaa, arvoisat kollegat.

Sen sijaan olen erittäin iloinen monista niistä sosiaalipoliittisista uudistuksista, joita tämä hallitus tekee. Esimerkiksi pienimmän äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan nostaminen työmarkkinatuen tasolle on erittäin merkittävä sellainen. Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että lähes viidennes äideistä, kaikkein pienituloisimmat äidit, saavat vanhempainrahaa yli 100 euroa aiempaa enemmän kuukaudessa. Tässä on kysymys tuntuvasta tuesta kaikkein pienituloisimmille lapsiperheille. Myös isälle korvamerkityn vanhempainvapaan pidennys on ilon aihe.

Arvoisa puhemies! Siviilipalvelusmiehet ovat siviilipalveluksen aikana oikeutettuja ilmaiseen majoitukseen, jonka kustantaminen on siviilipalveluslaissa säädetty palveluspaikan tehtäväksi. Käytännössä tämä laissa turvattu oikeus ei kuitenkaan ole tähän saakka toteutunut. Nyt kehykseen on kuitenkin varattu 2 miljoonaa euroa siviilipalvelusmiesten asuinkustannusten korvaamiseen. Tämä asia ei luonnistunut edellisiltä hallituksilta. Olen erittäin tyytyväinen tähän uudistukseen.

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman palautekeskustelussa voivottelin hallituksen veronalennuslinjaa. Nyt alennuksia on lykätty hallituskauden loppupäähän, mitä pidän pelkästään hyvänä asiana. Sen sijaan on erinomaista, että ekologinen verouudistus siirtyy tässä kehyksessä puheista tekoihin. Uskon, että ilmastokriisin todellisuus saa tässä asiassa hallituksen jopa ylittämään kehyksessä sovitun tason. Samoin ilmastokriisi edellyttää päätöksiä, jotka kepillä ja porkkanalla edistävät joukkoliikennettä kaikkialla Suomessa.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi