Täysistuntopuheenvuoro: Hallitusohjelmakeskustelu

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Maahan ei saatu täydellistä hallitusohjelmaa, mutta saatiin kyllä mielestäni paljon parempi ohjelma kuin se paperi, jota edellinen hallitus noudatti ja jätti myös noudattamatta. Pidin viime vuoden joulukuussa vihreiden ryhmäpuheen edellisen hallituksen viimeisen talousarvion palautekeskustelussa. Kun nyt katselen sitä oppositiosta käsin pitämääni puheenvuoroa, jossa tarkastelin kriittisessä hengessä edellisen hallituksen nelivuotiskauden saavutuksia, ja vertaan sitä uuden hallituksen ohjelmaan, voin todeta, että useammassa kohdassa mennään eteenpäin kuin jäädään paikoilleen.

Verojen ja menojen suhde ei tässä hallitusohjelmassa ole sellainen, että itse pystyisin olemaan siihen erityisen tyytyväinen. Kuitenkin menoja lisätään enemmän ja veroja vähennetään vähemmän kuin viime hallituskaudella ja ekologinen verouudistus laitetaan konkreettisesti käyntiin, joten suunta on huomattavasti parempaan.

Veronalennuksista huolimattakin paljon hyvää saadaan aikaiseksi. Opiskelijoiden törkeälle heitteillejätölle tulee viimein piste opintorahan 15 prosentin korotuksen ja tulorajojen noston muodossa. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden parantaminen on myös tärkeä asia.

Opiskelijaliikkeeltä on jo tullut ohjelmasta myönteistä palautetta. Suomen ylioppilaskuntien liiton mielestä ohjelmassa otetaan hyvin huomioon opiskelijoiden näkökulma korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa, opiskelijaa koskevissa sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa sekä Suomen kansainvälistymisessä ja kansainvälisten opiskelijoiden asemassa.

Tulevaisuuden osaajien tukemisen ja osaamisen ja sivistyksen vahvistamisen eteen tehdään liikettä kohti parempaa usealla rintamalla. 79 miljoonaa euroa opintotukeen, 80 miljoonaa perusopetukseen, 80 miljoonaa yliopistojen perusrahoitukseen, 90 miljoonaa tutkimus- ja kehitysrahoitukseen ja 21 miljoonaa euroa elinikäiseen oppimiseen eivät ole pieniä rahoja. Kaikki ovat myös panostuksia asioihin, joihin edellisen hallituksen saamattomuuksia viime vuoden lopulla listatessani kiinnitin huomiota.

Me vihreät olemme puhuneet paljon lasten luokkayhteiskunnasta. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen vähimmäistason korotukset työmarkkinatuen tasolle vuoden 2009 alusta, isyysvapaan kahden viikon pidennys ja nais- ja miesparien oikeus perheen sisäiseen adoptioon ovat esimerkkejä hallitusohjelmaan kirjatuista teoista lasten hyväksi. Lapsilisän korotus vasta kolmannesta lapsesta alkaen sen sijaan on asia, jossa on vielä parantamisen varaa.

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman ulkopoliittisessa osiossa olen erityisen tyytyväinen hallitusohjelman voimakkaaseen tukeen siviilikriisinhallinnan vahvistamiseksi. Tällä hallituskaudella luodaan myös kansallinen siviilikriisinhallintastrategia ja laajennetaan Suomen osallistumista siviilikriisinhallintatoimintaan. Kuten maailmalla on nähty, kriisejä ei ehkäistä aseilla, ja toisaalta kansainvälisillä kriiseillä on kauas ulottuvia, ihmisten turvallisuutta heikentäviä seurauksia. Hallitusohjelmassa on sitouduttu kiinnittämään erityistä huomiota myös naisten asemaan konflikteissa ja kriisinhallinnassa.

Köyhyyden ja epävarmuuden nujertamisen kannalta pidän hyvin merkittävänä uuden hallituksen päätöstä ryhtyä perusturvauudistukseen. Kun edellinen hallitus keskittyi puolustamaan sellaisia etuja, joita minun epävarmuudessa elävä pätkä- ja silpputyösukupolveni ei tunnu ikinä saavuttavan, tämä hallitus tunnustaa maailman muuttuneen. Jospa maahan saataisiin viimein perusturva, joka on tästä maailmasta.

Uusi hallitusohjelma on maahanmuuttopolitiikan osalta valtava loikka parempaan päin. Viime kauden ulkomaalaisvastainen linja on viimein päättymässä. Maahanmuuttoasiat siirretään poliisiministeriltä maahanmuuttoministerille. Maahanmuuttaja ei enää asioi Ulkomaalaisvirastossa vaan Maahanmuuttovirastossa, ja viranomaistoiminnan avoimuutta parannetaan. Maahanmuuttoa lisätään ja maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistämistä edistetään. Ulkomaisten opiskelijoiden annetaan tehdä töitä ja apua hakevien lasten käydä koulua. Kun hallitusohjelmaan on listattu tukku muitakin parannuksia maahanmuuttopolitiikkaan, on syytä uskoa, että edellisen hallituksen pimeä perintö vaipuu pian unholaan.

Arvoisa puhemies! Ohjelmaan liittyy vihreästä näkökulmasta tietysti myös monia pettymyksiä. Yksi suurista pettymyksen aiheista on kehitysavun hidas kasvu. 12 vuotta hallituksessa istunut SDP jo nälvi vihreitä kehitysavun osalta ryhmäpuheessaan, mutta ei sitä tukea YK:n suositustason saavuttamiseen olisi vihreille demareiltakaan tullut, kuten tiistain Uutispäivä Demarin kannesta saatoimme lukea.

Ympäristöpolitiikan osalta hallitusohjelma on parempi kuin mikään aiempi hallitusohjelma, mutta ei silti niin hyvä kuin olisin toivonut. Parempaan suuntaan mennään. Rohkenen epäillä, että parempaakaan ympäristöpolitiikkaan ei olisi vihreälle löytynyt tukea oppositiolta, ja itse asetan kovia odotuksia hallitusohjelmassa luvatulle pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategialle.

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelma jättää vielä auki monia kysymyksiä, joihin on neljän vuoden aikana löydettävä ratkaisu. Niitä ovat esimerkiksi perusturvauudistuksen sisältö ja sen toteutumisen aikataulu, siviilipalveluksen uudistamisen sisältö ja siviilipalvelusajan lyhentämisen kohtalo sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan päivittäminen uuden selonteon valmistelun yhteydessä.

Vihreät ovat valmiita tekemään paljon töitä ja kantamaan vastuuta tästä hallitusohjelmasta, mutta myös pysymään nöyrinä ja hereillä suhtautumalla hyvin vakavasti opposition kriittisiin huomioihin.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi