Välikysymyskeskustelu: Ilmastonmuutos

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Ilmastonmuutos on suurin poliittinen kysymys, jonka tämä eduskunta ja vielä monta tulevaa eduskuntaa saa eteensä. Nyt on tammikuu, mutta ulkona nurmi viheriöi ja kukat ja sienet puskevat maasta. Moni ilmastoskeptikko olisi tuskin muutama vuosi sitten uskonut, että jo vuonna 2006 iltapäivälehtien lööpit kirkuvat sitä, miten luonto sekosi.

Tämän hetken poliitikkoja tullaan historian valossa arvioimaan sen perusteella, miten vakavasti he toimivat ihmiskunnan tulevaisuuden vakavimman uhkan torjumiseksi. Myös kansakunnan kaapin päälle aikoinaan nostettavia valtiomiehiä ja -naisia tullaan tulevaisuudessa arvioimaan sen perusteella, millaisia tekoja he saivat aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nimenomaan teot ratkaisevat, puheistahan täällä ei ole puutetta. Seuraava pääministeri voi jäädä historiaan joko siitä, että hän oli ensimmäinen pääministeri, joka otti ilmastonmuutoksen vakavasti, tai sitten siitä, että hän oli viimeinen pääministeri, joka ei ottanut.

On surullista, kuinka vaatimattomalla tavalla hallitus ja myös istuva eduskunta ovat ilmastonmuutoksen torjumiseksi toimineet. On tietenkin ilahduttavaa, että viimeistään nyt eduskunnassakin on herätty asiaan entistä laajemmalla rintamalla. Ilo on kuitenkin laimean puoleista, koska ilmastonmuutoksen torjumisen sijaan kokoomuksen välikysymyksen perimmäinen tarkoitus on selvästi lisäydinvoiman lobbaaminen. Ilmastonmuutosta ei torjuta pelkällä tekniikalla, puhumattakaan löysistä päästörajoituksista tai päästökaupan vieroksumisesta. Kokoomuksen ilmastohuolessa on pikemminkin kysymys halvasta energiasta ja ilmasto mainitaan lähinnä äänestäjien miellyttämiseksi nyt, kun teema on noussut kuumaksi aiheeksi myös julkisessa keskustelussa.

Sen enempää hallitus kuin kokoomuskaan ei ole osoittanut halua todellisiin ilmastotekoihin. Jos täällä todella puhuttaisiin ilmastonmuutoksen torjunnasta, keskustelisimme energian osalta kattavasta energiansäästöohjelmasta, voimakkaista panostuksista tuuli- ja bioenergiaan, syöttötariffeista uusiutuvalle energialle, valtion ja kuntien siirtymisestä vihreään sähköön ja uusien energiatekniikoiden tutkimuksen ja kehittämisen rahoituksen moninkertaistamisesta.

Täällä puhuttaisiin myös veroratkaisuista, jotka suosivat palveluihin kohdistuvaa kulutusta tavaroihin kohdistuvaan kulutukseen verrattuna, jäteveron korottamisesta ja voimakkaista poliittisista ohjauskeinoista, koska saastuttavat tuotantomenetelmät ovat vielä pitkään halvempia kuin vähemmän saastuttavat.

Täällä puhuttaisiin liikenteen osalta myös autoilun verotuksen porrastamisesta hiilidioksidipäästöjen mukaan, lentoliikenteen päästöjen rajoittamisesta ja suurten kaupunkien keskustoissa ja pääväylillä käyttöön otettavista ruuhkamaksuista. Ruuhkamaksut olisivat mainio keino puuttua ilmastonmuutokseen, mutta niiden edistämiseen ei ole löytynyt tahtoa hallitukselta sen enempää kuin kokoomukseltakaan. Päinvastoin Helsingin kokoomuksen viime vuoden lopulla julkaisemasta valtuustoryhmästrategiasta huokuu lähes pateettinen kutsumus yksityisautoilun edistämiseen. Paperissa vastustetaan ruuhkamaksuja voimakkaasti ja kokoomuksen todellinen linja kirkastuu hyvin lauseessa, jossa todetaan, että autoilun tarpeet otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Helsingin asukkaista sen sijaan enemmistö kannattaa ruuhkamaksujen käyttöönottoa.

Arvoisa puhemies! Kokoomus haluaa ratkaista maailman ilmasto-ongelmat ydinvoimalla. Siis energianlähteellä, jonka raaka-ainetta ei riitä loputtomasti, jonka raaka-aineen louhimiseen liittyy suuria ympäristöongelmia ja johon liittyy myös vakava vaara onnettomuudesta ja riski ydinaseiden leviämisestä. Ydinonnettomuuden todennäköisyys on pieni, mutta onnettomuuden sattuessa seuraukset voivat olla katastrofaalisia. Pelkästään tulitikkuaskillinen plutoniumpitoista ydinjätettä voisi muuttaa koko Päijänteen esimerkiksi juomakelvottomaksi. Ja onnettomuuksia ja ongelmia ilmenee. Länsinaapurissamme Ruotsissa seisoi viime vuonna yhtä aikaa pahimmillaan puolet maan kymmenestä reaktorista.

SDP, keskusta ja kokoomus ovat tästä huolimatta löytäneet toisensa suomalaisen lisäydinvoiman suhteen, ja suomalaisesta lisäydinvoimasta seuraa tietysti myös suomalaisia uraanikaivoksia. Voimassa oleva, pahasti vanhentunut kaivoslaki ei juuri suojaa ihmisiä heidän kotiensa nurkille ilmestyviltä ulkomaisten yhtiöiden kaivosvaltauksilta. äänestäjien on hyvä tietää, että ääni SDP:lle, kokoomukselle tai keskustalle on ääni uraanikaivoksille Suomessa. Suomi on ensimmäinen ydinvoimaa rakentava länsimaa sitten Tshernobylin ydinonnettomuuden. Suomalaiset ydinvoiman lähettiläät ovat innostuneet niin paljon tästä kyseenalaisesta edelläkävijyydestä, että markkinoivat nyt ydinvoimaa ympäri maailmaa. Euroopassa Suomen intoilulle on jo lämmetty. Haluaako Suomi markkinoida tätä esimerkkiä myös sellaisille alueille, joiden turvallisuustilanne ei ole parhain mahdollinen? Suomen kannattaisi pitää mielessä, että ydinvoiman lisäämisellä maapallolle on aina suora yhteys myös ydinaseiden leviämisen uhkaan.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan uusimman mielipidetutkimuksen mukaan ympäristökysymykset ja ydinaseet ovat suomalaisia eniten huolestuttavat tulevaisuudenuhkat. Ydinaseuhka on nousemassa selkeästi ilmastonmuutoksen rinnalle, kun puhutaan ihmiskuntaa eniten uhkaavista tulevaisuuden vaaroista. Japani on esimerkiksi juuri perustanut uudelleen puolustusministeriön, jota sillä ei ole ollut toisen maailmansodan jälkeen ja perusteena on nimenomaan Pohjois-Korean ydinaseuhka. Kun ajatellaan Pohjois-Korean lisäksi esimerkiksi Lähi-idän konflikteja ja Intian ja Pakistanin kiistaa Kashmirin alueesta, ei ole vaikea mieltää uhkaa. (Puhemies koputtaa) Kaikki edellä mainitut alueet ovat sellaisia, joissa on YK:n (Puhemies koputtaa: Ed. Sumuvuori, 5 minuuttia!) ydinsulkusopimukseen kuulumattomia tai siitä irrottautuneita maita.

Arvoisa puhemies! Maailmalla puhutaan energian säästämisestä ja energian saannin varmuuden takaamisesta energiatuotantoa hajauttamalla, (Puhemies koputtaa: Ed. Sumuvuorio, 5 minuuttia!) mutta meillä puhutaan jatkuvasti energiankulutuksen kasvusta ja ydinvoimasta. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutoksen torjunta muuttuu Suomen osalta vuosi vuodelta ja hallitus hallitukselta raskaammaksi ja kalliimmaksi, (Puhemies koputtaa) mikäli asian kanssa nyt hidastellaan.

(vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kuten ed. Cronberg ehätti jo ed. Ollilalle toteamaan, ydinenergialla ja ydinmateriaalin sotilaskäytöllä on yhteys eikä sen esiin tuominen ole mitään populismia, vaan itse asiassa erittäin tärkeä kysymys. Ydinaseuhka on noussut ilmastonmuutoksen ohelle yhdeksi ihmiskuntaa eniten uhkaavaksi vaaraksi. Haluaisinkin kokoomuksen ja muidenkin puolueiden ydinvoimaintoilijoilta tiedustella, välittävätkö he mitään siitä, että Suomen esimerkki vaikuttaa myös Euroopan ulkopuolelle. Esimerkiksi kuusi arabivaltiota kiirehtii parhaillaan ydinohjelmiaan, ja on ollut epäilyksiä, että niillä voi olla myös sotilaallisia tarkoitusperiä. Onko Suomi valmis kantamaan osavastuunsa siitä, että ydinvoiman lisäämistä käytetään esimerkkinä myös sellaisilla alueilla, joiden turvallisuustilanne ei ole niin vakaa?

Kommentit

Kommentit

Kommentoi