Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2009 talousarvion lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Lähetekeskustelussa käyttämäni puheenvuoro

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä on puhuttu nyt noin vuoden ajan. Erityisesti Yhdysvalloissa on harjoitettu poliitikkojen suostumuksella keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä politiikkaa, joka on suosinut finanssiyritysten etua. Valittu linja on osoittautunut tuhoisaksi, ja nyt on edessä talouden syvällemeneviä muutoksia ja taloudellista epävarmuutta. Hyvinä aikoina rikkaat ovat käärineet lisää rikkauksia. Huonoina aikoina ongelmat kaatuvat lopulta tavallisten ihmisten niskaan. Aiempi kokemus on osoittanut, että markkinoilla toimivien sijoittajien lyhytnäköinen voitontavoittelu ei tule johtamaan vastuulliseen käyttäytymiseen tulevaisuudessakaan. Kriisin opetus on se, että maailmantalouteen tarvitaan parempaa valvontaa ja sääntelyä.

Arvoisa puhemies! Eduskunnan käydessä tätä vuoden tärkeintä valtiontaloutta koskevaa keskustelua ei meillä ole mahdollisuutta kohtuullisella varmuudelle arvata, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Varmaa on lähinnä epävarmuus. Mutta joitakin huomioita hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksestä.

Ministeri Katainen totesi puheessaan, että maailmantalous koettelee eri maita hyvin eri tavalla. Totta, maailmantalous koettelee myös ja erityisesti kehitysmaita. Kun ministeri Katainen totesi, että meillä ei ole varsinaisesti hätää, koska olemme hoitaneet hommamme erinomaisesti, tulee mieleen yksi asia, jota Suomessa ei ole hoidettu erinomaisesti, vaikka edellytykset siihen olisi. Suomi ei ole saavuttamassa kehitysyhteistyön osalta edes EU:n minimitavoitetta 0,51 prosentista vuoteen 2010 mennessä YK:ssa sovitusta 0,7 prosentista nyt puhumattakaan. Hallituksesta toiseen Suomen eduskunta edustaa tässä asiassa aivan erityistä itsekkyyden määrää.

Arvoisa puhemies! Muuten hallituksen talousarvioesityksessä on paljon asioita, joista voi olla tyytyväinen.

Vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainrahat sekä kuntoutusrahat nostetaan työmarkkinatuen tasolle, mikä merkitsee noin 170 euron kuukausittaista lisää näiden tukien saajille. Hallitus tekee myös muita parannuksia sosiaaliturvaan, joskin suuret muutokset on jätetty sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen.

Kaikkein heikko-osaisimpien ihmisten osalta hallitus jatkaa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista osoittaen siihen myös tarvittavat määrärahat.

Pientalojen energia-avustuksia korotetaan vielä tälle vuodelle 10 miljoonalla eurolla, ja ensi vuonna tuki on jo 22 miljoonaa euroa. Kotitalousvähennyksen uudistus tukee pientalojen siirtymisestä ympäristöystävällisiin lämmitysmuotoihin.

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeisiin lisätään vielä tälle vuodelle 30 miljoonaa euroa, ja ensi vuonna tuki on yli 56 miljoonaa euroa.

Arvoisa puhemies! Vuosien hidastelun jälkeen on myös odotettavissa, että tuulivoimaloiden rakentaminen lähtee vahvaan kasvuun.

Hallitus tekee myös panostuksia energiapuun ja muun bioenergian käytön lisäämiseksi.

Hallitus aloittaa ensimmäistä kertaa suurten kaupunkien joukkoliikennetuen. Vihreissä toivomme, että tämä tuki tulee eduskunnan toimesta saman tien kaksinkertaistettua 10 miljoonaan euroon. Työsuhdematkalipun uudistamista valmisteleva työryhmä saa työnsä valmiiksi jo tämän vuoden puolella.

Kriisinhallinnan valmiuksia vahvistetaan edelleen ja erityisesti siviilihenkilöiden osallistumista kriisien ratkaisemiseen tuetaan lähes 4 miljoonan euron lisäpanostuksella. Elokuussa hyväksytyn uuden siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian mukaisesti tavoitteena on nostaa suomalaisten asiantuntijoiden määrä ulkomailla 150 henkilöön. Tämä on osoitus hallituksen johdonmukaisesta toiminnasta siviilikriisinhallinnan vahvistamiseksi.

Tieteen ja kulttuurin osalta talousarvioesityksessä on paljon hyvää. Taide- ja kulttuuribudjetti kasvaa noin 10 prosentilla, ja vuosi 2009 on viimeinen vuosi, jolloin veikkausvoittovaroista rahoitetaan lakisääteisiä kirjastojen valtionosuuksia. Taiteen ja tieteen apurahansaajien sosiaaliturva laitetaan viimein kuntoon ja taiteilijoille myönnettävien apurahavuosien määrää nostetaan 50:llä.

Arvoisa puhemies! Täydellisiä budjetteja meistä kukaan ei tule koskaan näkemään, mutta nämä epävarmat tämänhetkiset talousnäkymät huomioiden mielestäni eduskunnalle on tuotu tällä hetkellä budjetti, jonka kanssa ei ole mitenkään mahdotonta elää.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi