Talousarviokeskustelu: Vuoden 2009 talousarvion käsittely

 |  Ei kommentteja

Kysyin kevyestä liikenteestä

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston kanslian tuoreehkon selvityksen mukaan kolme neljäsosaa kansalaisista olisi valmiita muuttamaan käyttäytymistään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Itse uskon, että tämä valmius vain kasvaa, mikäli ilmastotalkoot ihmisille tehdään helpommiksi ja ylipäätään mahdollisiksi. Erityisesti tämä koskee joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen tukemista.

Me vihreät olemme täällä eduskunnassa valmiita nostamaan suurten kaupunkien joukkoliikennetuen 10 miljoonaan euroon ja myös toivomme, että kevyen liikenteen edellytysten parantamiseen ministeriössä kiinnitetään erityistä huomiota, koska selonteko sai erityisesti kritiikkiä siitä, että kevyen liikenteen asiat oli huomioitu siinä liian kevyesti. Olisinkin kysynyt ministeri Vehviläiseltä: Miten nopeasti on lupa odottaa toimenpiteitä kevyen liikenteen parantamiseksi?

Liikenneministeri Anu Vehviläinen: (…) Sitten tuli esille muun muassa kevyen liikenteen väylät, ja se on äärimmäisen tärkeä asia, oltiinpa sitten suurissa kaupungeissa, keskisuurissa, pienissä kaupungeissa tai sitten taajamissa tai jopa haja-asutusalueillakin, ne ovat turvallisuuden kannalta todella tärkeitä. Ja me olemme selonteossa varanneet 50 miljoonaa euroa teemahankkeisiin. ja siellähän on nimetty erityisesti kevyen liikenteen väylät. Tulemme siinä etenemään, mutta en usko, että tänä syksynä. (…)

Kommentit

Kommentit

Kommentoi