Talousarviokeskustelu: Vuoden 2009 talousarvion käsittely

 |  Ei kommentteja

Tein kaksi kysymystä kehitysavusta

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Haluan myöskin osaltani kiittää ulkoministeri Stubbia erinomaisesta esityksestä tuoda eduskuntaan vuotuinen ulkopoliittinen keskustelu. Vihreät ovat jo pitkään toivoneet, että tässäkin salissa olisi mahdolllisuus tehdä laajempaa ja syvempää ulkopoliittista analyysia, ilman että keskustelu Puolustusvoimien määrärahoista aina dominoisi sitä keskusteluavaruutta.

Mutta sitten kysymys on kyllä myös rahasta tänään, niin kuin ulkoministeri itsekin totesi, ja itse haluaisin ottaa esiin kehitysyhteistyömäärärahojen tason. Se kuuluu myös ulkoministerille siinä mielessä, että Suomi on hakemassa YK:n turvaneuvoston vaihtuvan jäsenen paikkaa kaudelta 2013 alkaen ja yksi kriteeri varmastikin tämän turvaneuvoston paikan saamisessa on, että YK:n suositukset esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen suositustasosta saavutetaan. Onko hallituksella ollut keskustelua tästä, vaikuttaako tämä asia ollenkaan Suomen tilanteeseen, ja onko Suomi mahdollisesti saavuttamassa nyt edes tätä EU:n jäsenmaille asettamaa tavoitetta, jonka mukaan kehitysyhteistyömäärärahojen pitäisi olla 0,51 prosenttia vuoteen 2010 mennessä? (Puhemies: Minuutti kulunut!) Nyt näyttää siltä, että tämäkin tavoite olisi vaarantumassa.

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb: Ed. Sumuvuorelle, anteeksi, en aikaisemmin vastannut kehitysyhteistyörahoihin. Totta kai tavoitellaan jatkuvasti tätä 0,51 prosenttia, mutta ministeri Väyrynen tulee menemään näihin yksityiskohtiin iltapäivän aikana. (Ed. Sumuvuori: YK:n turvallisuusneuvostojäsenyys!) – YK:n turvaneuvostojäsenyys liittyy tähän, eli joka kerta, kun me nostamme sen jokaisessa puheenvuorossa ulkomaiden edustajan kanssa esille, niin myös puhumme meidän panoksestamme. Eli se on tavalla tai toisella tähän yhteydessä.

(…)

Johanna Sumuvuori: Arvoisa puhemies! Ensiksikin kiitoksia ministeri Väyryselle siitä, että teitä ei ole tarvinnut juurikaan muistutella YK:n suositustavoitteiden puolesta taistelemisesta. Mutta nyt näyttäisi siltä, että Suomi on jäämässä jälkeen myös EU:n jäsenmailleen asettamasta tavoitteesta eli 0,51 prosenttia kansantulosta vuoteen 2010 mennessä. Siitä olisin esittänyt kysymyksen, että onko tämä karannut jo ihan mahdottomaksi saavuttaa tällä tahdilla.

Sitten toinen huomio näistä kehitysyhteistyön sisällöistä. Kehityspoliittisessa ohjelmassa on nostettu kehitysyhteistyön keskeiseksi tekijäksi suomalaisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen. On kuitenkin muistettava, että lähtökohtana on aina oltava kehitysmaiden kehitystarpeet ja niin kutsuttu omistajuus. Kysynkin ministeriltä, että ei kai kotimaisen asiantuntemuksen hyödyntämisen korostaminen tarkoita avun sitomista ennalta niin, että tämä kohdemaiden omistajuus vaarantuu.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen: Herra puhemies! Hyvin lyhyitä vastauksia. Olen hyvin kiitollinen siitä, että eduskunta on yksimielisesti tukenut tätä tavoitetta, että nämä prosenttisitoumuksetkin täytetään. Tämä on edelleen täysin mahdollista, kuten sanoin. Ensi vuonna, jos kasvu hidastuu, voidaan olla jo 0,47:ssä, mutta kehysrahat eivät riitä siihen, että seuraavana vuonna päästäisiin 0,51:een. Eli siinä on tehtävä keväällä kehysriihessä uusia päätöksiä.

(…)

Mitä tulee tähän suomalaisen asiantuntemuksen käyttöön tai suomalaisen lisäarvon korostamiseen, niin se ei ole millään tavalla ristiriidassa kehitysmaiden omien kehitystarpeitten tai omistajuuden kanssa. Onhan se järkevää, että me tarjoamme kehitysmaille sellaista yhteistyötä, jossa meillä on jotakin erityistä annettavaa. Ja sellaista tarvetta kehitysmailla on runsaasti, joka täysin kohtaa sen meidän erityisasiantuntemuksemme. Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen tässä on tarkoitus toimia.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi