Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020. Lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Nyt käsitteillä oleva selonteko antaa mainion mahdollisuuden nähdä liikennepolitiikan kokonaisuutena, ei pelkästään mittelönä yksittäisistä tiehankkeista tai rekkaparkeista. Selonteko tuo harjoitettuun liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja ratkaisuja, joiden on tarkoitus vähentää erityisesti liikenteen ilmastovaikutuksia.

Vihreiden mielestä liikennepäätöksiä ei voida tehdä pelkästään liikkumisen näkökulmasta, vaan niitä on tarkasteltava myös ilmastopolitiikan, sosiaalipolitiikan ja energiapolitiikan kautta. Olen iloinen, että selonteossa on otettu iso askel kohti tällaista otetta. Myös liikennevaliokunta on korostanut näiden näkökulmien huomioimista lausunnossaan Euroopan unionin kaupunkiliikenteen vihreästä kirjasta.

Suomen ensimmäinen rataosuus Helsinki-Hämeenlinna avattiin liikenteelle vuonna 1862. Rovaniemen raideyhteys valmistui vuonna 1909. Tuolloin päättyi rataverkon keskeisten osien rakentaminen Suomessa, ja ensimmäistä kertaa tämän jälkeen eduskunta käyttää enemmän rahaa rata- kuin tiehankkeisiin. Tämän vaalikauden tie- ja ratahankepäätöksissä peräti 63 prosenttia rahoista laitetaan raiteisiin. Tämä on merkittävä osoitus liikennepolitiikan uudesta suunnasta.

Eteläisessä Suomessa hallitus vahvistaa tukensa Länsimetron rakentamiselle ja ehkäisee näin nurmijärvettymistä eli ilmaston kannalta kohtalokasta asumisrakenteen hajautumista. Liikennepolitiikan ja alue- ja yhdyskuntasuunnittelun kohtalonyhteys täytyy oivaltaa. Enää ei voida rakentaa suuria asuinalueita tai kauppakeskittymiä pelkän yksityisautoilun varaan. Liikenneministeriön aloittaa myös ruuhka- ja tienkäyttömaksujen selvittämisen. Tämä on yksi tehokkaimpia tapoja vähentää liikenteen päästöjä. (Ed. Saarisen välihuuto) Tukholman kokemusten perusteella ruuhkat vähenivät – ed. Saarinen – käyttäjäryhmien tyytyväisyys liikenteeseen kasvoi, keskustan kauppojen kannattavuus parantui ja ennen kaikkea päästöt vähenivät.

Tunnetusti eduskunnassa vaikuttaa puoluerajat ylittävä autopuolue, jonka liikennepolitiikka perustuu kaiken vastustamiseen. Mutta uskon, että tosiasiat paimentavat tämänkin joukon tunneperäisestä autojen halailustaan järkiperäisen politiikan äärelle. Ja onhan siellä Länsiväylällä mukavampaa huristaa, kun ruuhkia on vähemmän.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää myös käytössä olevan työsuhdematkalippujärjestelmän kehittämistä. Nykyinen järjestelmä on liian monimutkainen, eikä tuen tasokaan ole riittävä. Selonteossa kiinnitetään huomiota liikenneturvallisuuteen ja on syytäkin. Vaikka Suomessa pelätään susia, lähinnä aihetta olisi pelätä liikennettä, jossa kuolee noin 400 ja loukkaantuu vakavasti moninkertainen määrä ihmisiä vuosittain.

Arvoisa puhemies! Ansioidensa lisäksi selonteossa on myös puutteensa. Isoin ongelma on se, että hienot panostukset raideliikenteen kehittämiseen eivät poista sitä ongelmaa, että kaukojunaliikenne on liian kallista. On järjetöntä, että tässä maassa on paikkoja, joihin on halvempaa lentää kuin mennä junalla. Pahimmassa tapauksessa on mahdollista lentää halvemmalla turistilomalle Etelä-Eurooppaan kuin ostaa edestakainen aikuisten junalippu vaikkapa Helsingistä Vaasaan. Myös monilla kaupunkiseuduilla on halvempaa ajaa töihin keskuskaupunkiin autolla kuin hypätä vieressä pysähtyvään junaan.

Hallitus jakaa ensimmäistä kertaa tukea suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle, mikä on erinomaisen hienoa. Aloitus on kuitenkin kovin varovainen. Ensi vuoden 5 miljoonan euron rahoitus pitäisi ainakin tuplata. Voimakkaampia toimenpiteitä pitäisi suunnata myös suurten kaupunkien ulkopuolisen joukkoliikenteen parantamiseen. Samoin perusradanpidon rahoitus ei ole riittävää. Tällä hetkellä junat köröttelevät alinopeutta, koska rata ei kestä sitä, mihin juna kykenisi.

Kiireellisen liikennemelun torjuntaan ei myöskään ole varattu rahaa. Kuitenkin Suomen lainsäädännössä melu määritellään ääneksi, joka on terveydelle haitallista ja jota täytyy torjua. Toivon, että selonteko noudattaa eduskunnan säätämiä lakeja.

Arvoisa puhemies! Liikennepoliittisen selonteon lopussa katsotaan tulevaisuuteen. Omasta mielestäni tulevaisuuden visio pitäisi perustua sellaiselle politiikalle, jossa kevyen liikenteen väylät ovat kattavat ja turvalliset, joukkoliikenne on kohtuuhintaista ja laadukasta ja nopeat junayhteydet kattavat koko Euroopan.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi