Täysistuntopuheenvuoro: Liikennepoliittisen selonteon palautekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko vie liikennepolitiikkaa pois yksittäisistä siltarummuista kohti järkeviä kokonaisuuksia. Samalla selonteossa nähdään, että liikennepolitiikka on keskeinen osa myös ilmastopolitiikkaa. Keinojen ja rahan suhteen ollaan vielä varovaisia, mutta suunta on lopultakin, tosin vuosia liian myöhään, oikea.

Liikennepoliittinen selonteko on myös voimakas kannanotto käynnissä olevaan keskusteluun yhdyskuntarakenteesta. Siinä valossa toivon, että pääministerin julkisuudessa heittämä idea hajakeskitetyistä puutarhakaupungeista oli vain karkuteille päässyt yksittäinen ajatus, koska se on mielestäni liikennepoliittisen selonteon vastainen. Sekä selonteossa että liikennevaliokunnan mietinnössä pidetään yhdyskuntarakenteen eheyttämistä keskeisenä tavoitteena.

Suomen hiilidioksidipäästöistä noin neljännes syntyy liikenteestä. EU:n komissio on asettanut Suomen sitovaksi päästövähennystavoitteeksi 16 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Hyvin todennäköisesti tavoite tulee tästä vielä tiukkenemaan, kun kansainvälinen sopimusjärjestely päästöjen vähentämiseksi saadaan aikaiseksi.

Arvoisa puhemies! Konkreettisena osoituksena suunnan oikeellisuudesta ratahankkeisiin investoidaan ensimmäisen kerran sitten rataverkon rakentamisen enemmän kuin tiehankkeisiin. Tämä hallitus on aloittanut kehäradalla, länsimetrolla ja Pohjanmaan radan kunnostuksella. Selonteosta voi lukea, että rahantulo rahoille tulee tulevina vuosina kasvamaan.

Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuen aikaistaminen ensi vuoteen ja päätös työsuhdematkalipun uudistuksen valmistelusta vielä tämän vuoden aikana kertovat siitä, että hallitus on pääsemässä vauhtiin. Tulevaisuusvaliokunta toteaa omassa lausunnossaan liikennepoliittisesta selonteosta, että rautateistä on kehitettävä kilpailukykyinen vaihtoehto lentoliikenteelle. Tähän on helppo yhtyä. Kilpailukyky edellyttää junia, joissa on mukava matkustaa ja jotka kulkevat nykyistä nopeammin ja nykyistä varmemmin aikataulussa. Se tarkoittaa myös junia, jotka on varustettu ilmaisilla langattomilla laajakaistayhteyksillä. Olisi myös mukavaa, jos VR ei enää 2000-luvulla tilaisi junia, joissa ei ole tarpeeksi pistorasioita matkustajien tietokoneita varten.

Tällä hetkellä rautateillä matkustamisen nopeutta ei rajoita kaluston, vaan ratojen kunto. Perusradanpidon rahoitusta onkin tulevina vuosina kasvatettava voimakkaasti.

Arvoisa puhemies! Kaksi asiaa, joihin liikennepoliittisessa ohjelmassa ei kiinnitetä riittävää huomiota, ovat liikenteen aiheuttama melu sekä kevyt liikenne. Liikennemelu on erityisesti suurissa kaupungeissa jatkuvasti kasvava ongelma, joka vaatii huomiota ja rahaa. Kevyt liikenne puolestaan käsitellään selonteossa aivan liian kevyesti. Selonteon kevyttä liikennettä käsittelevä osuus alkaa virkkeellä ”Noin kolmannes päivittäisistä matkoista tehdään kävellen tai pyöräillen.” Tämän jälkeen kevyen liikenteen käsittelemiseen käytetään 62-sivuisesta selonteosta noin puoli sivua. Ihmisten terveyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta sopii odottaa, että seuraavassa selonteossa kevyttä liikennettä käsitellään radikaalisti laajemmin.

Kevyen liikenteen tarpeisiin viitataan myös liikennevaliokunnan mietinnön kannanotossa. Suurissa kaupungeissa tulevaisuus on ruuhkamaksuissa, suurissa joukkoliikenneratkaisuissa ja kevyessä liikenteessä. Koska kevyen liikenteen ymmärrys on niin ministeriössä kuin myös usein kunnissa valitettavan heikkoa, kannustan käyttämään hyväksi alan järjestöjen ammattitaitoa. Näin vältytään kalliilta virheiltä, kuten pyöräteiltä, joita ei käytännössä voi ajaa.

Arvoisa puhemies! Halvan lentämisen aika on tulevien ilmastositoumusten johdosta pian takanapäin. Samoin laivaliikenne tulee ilmastovelvoitteiden myötä kallistumaan. Suomen kaltaiselle, Euroopan laitamilla sijaitsevalle valtiolle tämä asettaa haasteita. Kun emme halua eristäytyä pohjoiseen, Suomen raideyhteyksien kehittäminen Keski-Eurooppaa kohti on otettava myös liikennepolitiikan keskiöön.

Lopuksi, arvoisa puhemies, päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää rohkeaa ja määrätietoista politiikkaa myös liikennesektorilta. Vaihtoehtoja ei juuri ole. Jos päästövähennystavoitteet jäävät liikenteen osalta saavuttamatta, täytyy ne saavuttaa muualla vielä suurempina.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi