Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kulttuurilehtien tukemiseen

 |  Ei kommentteja

Opetusministeriö avustaa kulttuurilehtiä, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskon-nollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2007 tukea sai 116 eri lehteä. Tuki kattaa erittäin laajan kirjon lehtiä, joiden teemat ja erityisalueet vaihtelevat taiteesta tietee-seen, uskonnollisesta keskustelusta yhteiskuntapolitiikkaan ja harrastuslehtiin asti. Tuen hedelmis-tä pääsevät nauttimaan suomalaiset maailmankuvien- ja katsomusten, arvojen sekä mielipiteiden laidasta laitaan. Yhdessä nämä tukea saavat julkaisut kattavat merkittävän osan Suomen valtame-dian ulkopuolisesta lehdistöstä ja yleisöstä.

Kulttuurilehtitukea nostettiin 43 000 eurolla vuonna 2005, jota ennen sitä ei ollut korotettu yli kym-meneen vuoteen. Kulttuurilehdet toimivat erittäin niukoilla taloudellisilla resursseilla, eikä tuen kehi-tys ole seurannut lehtien tekemisen kustannusten nousua. Suomalaisen median moniäänisyyden turvaamiseksi kulttuuri- ja mielipidelehtien tukea on syytä nostaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa kulttuurilehtien tukemiseen.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2007
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi